Projecte educatiu

El Projecte Educatiu de Centre és el document on s’explica la identitat de la nostra escola, els seus objectius i el marc educatiu que serveix per orientar l’activitat educativa del centre i la relació dels diferents membres de la comunitat educativa amb l’entorn.

Trets d’identitat


Catalana · Pluralista · Plurilingüe · Aconfessional i apolítica · Coeducadora · Integradora i intercultural · Potenciadora de valors · Democràtica i participativa · Oberta a les institucions del barri

 

L’escola us ofereix


 

Ensenyament en Català, castellà i anglès · Professors especialistes: Música, Anglès, Educació Física, Educació Especial, Aula d’acollida. · Aula d’informàtica. · Sala polivalent. · Colònies a partir de P-4 · Un ensenyament de qualitat, integrador i personalitzat · Classes assolellades i amples · Pista poliesportiva · Suport psicopedagògic a càrrec de professionals de l’EAP · Respecte per les diferents cultures i persones · Sortides pedagògiques, teatre, concerts, museus, patrimoni · Tradicions i cultura del país · Piscina a 1r curs com a part del currículum d’Educació Física · Col·laboració amb entitats del barri · Zona d’esbarjo per a alumnes de P-3 · Foment dels hàbits de treball i convivència · Servei de guarderia · Menjador escolar: Activitats a càrrec de monitors de lleure · Anglès a partir de P-4 · Classes de reforç assistit · Dues aules d’acollida per l’alumnat estranger · Informàtica a partir de P-4 · Atenció a la diversitat: grups flexibles i reforç terapèutic · Coordinació amb els instituts per fer el seguiment dels alumnes · Assessor LIC

 

Projectes


 

Projecte MUS-E. Fundació Yehudi Menuhin · Projecte estació oberta · Biblioteca. Projecte Puntedu · Implantació projecte de rutines i fórmules socials comunicatives · Projecte Barcelona identitats · Acord de coresponsabilitat · Espai de deures · Aprenem amb la gent gran · Lectoescriptura i joc · Espai de tarda Creu Roja · Explica’m un conte · Cantània · Laboratori de lletres · Cinema a l’escola · Ja sóc lector · Llegim en parella · Hàbit lector · Projecte UNICEF · Dansa Ara

 

AFA


 

· Activitat extraescolars · Participació en festes organitzades conjuntament amb l’escola · Cursos gratuïts per pares i mares

 

L’equip de mestres


· Dinàmic, emprenedor il·lusionat i innovador, amb experiència pedagògica · Formació permanent del professorat · Participació en diversos projectes

B9C163CE-897C-4D27-AB46-0F8066C3A285