Escola Cal Maiol

Una escola pública d’una sola línia.

 

Una escola pública d’educació infantil i primària.

Situada al Carrer de Sagunt, 92, 08014 Barcelona

 

Té un equip docent format per més de 18 professionals amb experiència pedagògica i formació permanent.

Els horaris de l’escola són :

*9h a 12.30h – 14.30h a 16h*

*servei d’acollida i extraescolar organitzat per l’AMPA

Menjador i monitoratge de 12.30h a 14.30h

 

L’escola compta amb cuina pròpia, el menjador es gestiona per una empresa de serveis educatius.

 

TRETS D’IDENTITAT

 

· Catalanitat

· Pluralitat

· Plurilingüisme

·Aconfessionalitat

· Coeducació

· Acolliment

· Interculturalitat

· Valors i hàbits

· Participació

· Col·laboració amb entitats i institucions

 

L’ESCOLA US OFEREIX:

 

· Ensenyament en Català, castellà i anglès

· Professors especialistes: Música, Anglès, Educació Física, Educació Especial, Aula d’acollida

· Nova aula d’informàtica

· Nova sala polivalent

· Colònies a partir de P-4

· Un ensenyament de qualitat, integrador i personalitzat

· Classes assolellades i amples

· Pista poliesportiva

· Suport psicopedagògica càrrec de professionals de l’EAP

· Respecte per les diferents cultures i persones

· Sortides pedagògiques, teatre, concerts, museus, patrimoni

· Tradicions i cultura del país

· Piscina a 1r curs com a part del currículum d’Educació Física

· Col·laboració amb entitats del barri. · Zona d’esbarjo per a alumnes de P-3

· Foment dels hàbits de treball i convivència

· Servei de guarderia

· Menjador escolar: Activitats a càrrec de monitors de lleure

· Anglès a partir de P-4

· Classes de reforç assistit

· Dues aules d’acollida per l’alumnat estranger

· Informàtica a partir de P-4

· Atenció a la diversitat: grups flexibles i reforç terapèutic

· Coordinació amb els instituts per fer el seguiment dels alumnes

· Assessor LIC

 

AMPA:

 

· Activitat extraescolars

· Participació en festes organitzades conjuntament amb l’escola

· Cursos gratuïts per pares i mares

 

PROFESSORAT:

 

· Dinàmic, emprenedor il·lusionat i innovador, amb experiència pedagògica

· Formació permanent del professorat

· Participació en diversos projectes

 

PREZI I DÍPTIC

 

Aquí teniu el Prezi i el Díptic:

 

Escola Cal  Maiol

Ens trobem al barri de Sants, a pocs minuts de la parada de metro Plaça de Sants i de Sants Estació.

CONTACTE

933 31 88 93

escolacalmaiol@gmail.com

Carrer de Sagunt, 92, 08014 Barcelona